KONTAKTY

www.gamepro.sk
Dušan Križka
O. Plachého 59, 036 08 Martin
tel: 0915 827 068
obchod@gamepro.sk

Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Dušan Križka

O. Plachého 59

036 08 Martin

 

IČO: 46284460

DIČ: SK1046368180

IČ DPH: SK1046368180

 

č. ObU-MT-OZP-2011/04480-2 c. živnostenského registra 550-23370

Bankové spojenie:

SLSP: SK53 0900 0000 0003 5173 1040 (č. účtu 0351731040/0900)

Tatra Banka: SK47 1100 0000 0029 1887 8553 (č. účtu 2918878553/1100)

 

Dodávateľ je plátca DPH.

 

Osoba zodpovedná za prevádzku obchodu: Dušan Križka

Telefonický kontakt: 0904 068 068 (8.00 - 17.00 hod v pracovné dni)

e-mail: info@gamepro.sk (non stop)

 

Orgán dozoru:

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj:

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 041/ 7632 130

fax. č.: 041/ 7632 139